October 28, 2007

MDAFI Halloween Party!

Join forces ang advance at basic directing class para sa isang napakasayang, napaka-creepy at napaka-weird na halloween party sa bahay ni Irina Feleo kagabi! Hahaha! Tatlo ang naging trip ng mga tao dun - inuman trip, pechay trip at videoke trip. Tinatanong pa ba kung anong trip ko?! :D

Tomguts!

"Stop, right now..."

Go Basic! We have to win! Haha! :)

Monj & Rafa!

Sinasapian si Mariami!

More pictures in My Multiply!

No comments: