August 11, 2008

WATCH Confessional!

It's my newest favorite film of all time! It's that good! :) Or maybe I'm biased because I'm "bisaya" pero alam n'yo namang bihira lang akong mag-recommend ng Pinoy film na wala akong kakilalang staff sa pelikula kaya trust me on this one. Watch Confessional! :)

No comments: